Analyse

Hoe staat de binnenstad er momenteel voor? En wat zijn de verwachtingen voor de (nabije) toekomst? Op deze pagina beantwoorden we deze vragen. Dát het aantal winkels in de binnenstad verder zal afnemen is helaas onvermijdelijk. Maar hoe groot is deze transformatie-opgave in Kampen? Welk deel van het publieksgerichte programma (hoeveel winkelpanden) kunnen we, als we alle zeilen bijzetten, in de toekomst behouden?

Op deze pagina vatten wij de belangrijkste conclusies voor u samen. De drie onderliggende pagina’s bevatten meer achtergrondinformatie, voor wie daar behoefte aan heeft. Daarop kunt u lezen hoe we tot deze conclusies gekomen zijn.

Hoe groot is de transformatie-opgave in de binnenstad van Kampen?

Bijna iedere dag is er in de media wel iets te lezen over de leegstandsproblematiek in de Nederlandse binnensteden en winkelcentra. Mensen kopen meer online, waardoor fysieke winkelgebieden het moeilijk hebben. Dit is in Kampen niet anders. De aanhoudende coronamaatregelen versnellen bovendien de al bestaande trends: landelijke ketens vallen weg, zelfstandige ondernemers gaan met pensioen (zonder opvolging) en de leegstand blijft stijgen.

De binnenstad van Kampen ondervindt hierbij concurrentie op drie vlakken:

 • Online: meer mensen besteden meer euro’s via internet, zeker nu we door coronamaatregelen ontmoedigd worden om de stad in te gaan;
 • Regionaal: voor een (mid)dagje shoppen kiezen veel consumenten voor een grotere stad. Met Zwolle om de hoek is het lastig om veel regionaal kooppubliek naar Kampen te trekken. Dronten en Emmeloord hebben bovendien een vergelijkbaar winkelprogramma te bieden;
 • Lokaal: ook binnen de dubbelkern Kampen-IJsselmuiden is er sprake van concurrentie voor de binnenstad. Slechts één van de dertien supermarkten in Kampen is binnen de Stadsgracht te vinden; voor de dagelijkse (of wekelijkse) boodschappen hebben de inwoners van Kampen dus veel keus en hoeven ze niet per sé naar het centrum.

Wanneer er niets gebeurt, zal de leegstand dan ook verder oprukken in de binnenstad…

Conclusie: -15% tot -20% winkelvastgoed in 2030

Concreet zien wij in Kampen een opgave om circa 20% van het bestaande ‘winkel’-vastgoed een andere functie te geven; dit zijn nog eens 20 à 30 panden bovenop de huidige leegstand van ongeveer 35 panden! Dit is fors, maar gezien ontwikkelingen elders in het land doet Kampen het redelijk. Bovendien is het hierbij belangrijk om te bedenken dat er, door tijdig bij te sturen, nog steeds zo’n 250 tot 275 deuren openblijven voor het publiek!

Belangrijk lichtpuntje hierbij is de historische kwaliteit van de Kamper binnenstad. Daar waar iets te beleven is (naast detailhandel ook horeca, cultuur en ontspanning), werd het de afgelopen jaren drukker. Zo ook in Kampen: aan de Oudestraat ter hoogte van de Plantage werden (in 2019) meer passanten geteld dan vier jaar eerder. We ontmoeten elkaar dus graag in een gezellige en aantrekkelijke omgeving; hiermee heeft Kampen goud in handen. Niet voor niets hebben de samenwerkende centrumpartners de ambitie uitgesproken om (nog meer dan nu) een ‘Hartelijke Hanzestad’ te worden!


Benieuwd hoe wij tot deze conclusie kwamen? (Veel) meer informatie vindt u op de volgende drie pagina’s:


Reactie-box gesloten

De afgelopen weken heeft u op onze analyse kunnen reageren. Hartelijk dank voor alle reacties die zijn binnen gekomen! Deze zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie.

Binnenkort zal dan ook de volgende stap (de koers) op deze website te vinden zijn. Hier zal u wederom de mogelijkheid hebben om op te reageren.

Hoe kijkt u naar deze opgave? Welke kansen ziet u?

Wij willen u de gelegenheid geven om te reageren op onze analyse. U kunt meepraten over deze toekomstige opgave via de onderstaande reactiebox: valt het u mee of tegen? Is er wat u betreft iets onderbelicht gebleven in de analyse? Of heeft u al ideeën over hoe het nu verder moet?

Wij horen het graag van u!

6 Commentaren
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bewoner binnenstad
Bewoner binnenstad
3 jaren geleden

Al jaren is het verval te zien en te voelen… eerst als ondernemer (gestopt 2008) en gedurende 30 jaar als bewoner, verdrietig maar waar. Een paar eerder genomen beslissingen kunnen teruggedraaid worden om de kampenaar weer naar het centrum te trekken.

Bekijk de infrastructuur met al haar eenrichtingsverkeer, betaald parkeren en nieuwe fietsbeleid…. wie komen er naar de stad toe vanuit kampen en hoe (on)gemakkelijk is dit gemaakt door de bestuurders van onze gemeente.

Horeca op het plein laten bestaan , geen markten meer in de zomer , als je toch wilt dat men komt zorg je voor eten, vertier en fijn assortiment in de winkels.

Maak de directe omgeving aantrekkelijker zodat men kan combineren, een prachtige kade zonder verkeer met horeca en recreatie functie, een mooie IJssel met strandpaviljoen en voorzieningen , de burgel en het stadspark.

Wees kritischer op het aanbod in de winkels en stop direct met door pgb gesubsidieerde winkels die rechtstreeks concurreren met de ondernemers in hetzelfde genre. Hoeveel kappers , brillenwinkels etc heb je nodig? varieer met aanbod en trek meer winkels aan in de niche markt zoals een goede traiteur, mooie bio winkel met vlees en groenten, trek belevingswinkels aan waar je kan ervaren en shoppen en eten/drinken kan combineren, zorg ervoor dat je alle doelgroepen kan bedienen…

richt de winkelstraat in zonder fietsen, vaste stoepborden etc, maak het mooi groen, een geheel waarbij je uitstraalt 1 stad te zijn. Mensen winkelen steeds meer online voor de praktische en Nice to have spullen maar willen er nog wel op uit in het weekend. Combineren de vele functies en mogelijkheden die de stad biedt om het hart te doen groeien, zorg voor een goed beleid rondom wonen en stop met al die zorgwoningen je wil in kampen muziek, buitenleven en recreatie, kleine hapjes met een drankje, goed dineren en bereikbaarheid zonder ergernis.

Het gevoel van verwondering, blijdschap , welkom zijn en veiligheid. Kampen heeft zoveel moois en zet het op de kaart met goede evenementen die een landelijk begrip worden. Naast kiok kan je ook in de zomer als kampen bruist , denk groot, richt groot en verricht groots….

Oh ja en misschien wel de belangrijkste: maak aan het melmerpark een overdekte shoppingmall met gratis busverbinding naar het hart van de stad…. suc6

Peter Adema
Peter Adema
3 jaren geleden

Op 3 of 4 winkels na is het assortiment erg conservatief, en zijn er vaak beperkte voorraden, waardoor we eenvoudig ook in zwolle terecht kunnen. Ook is het mogelijk op zondag te winkelen in zwolle. en in Kampen is het regelmatig doodse stilte. Zelfs op de koopavonden is stil en word er nauwelijks iets georganiseerd.
Leuke horeca verspreid over de oudestraat zorg ook dat er iets meer sfeer is.
Echter veel horeca bieden bijvoorbeeld geen vega(n) aanbod is, terwijl in Zwolle bijna elke horeca gelegenheid dat biedt.

Het is voor ons nog simpeler om naar zwolle te gaan en dan hebben we meer keuze en meer gezelligheid.
Wat we missen is een bijvoorbeeld een biologische slager, met wild assortiment, en lokale biologische producten of een Buiten koken of BBQ specialist die ook leuke activiteiten organiseert. Voor de toeristen die campings bezoeken is nauwelijk iets voor het buitenleven.
Niemand zit te wachten op de zoveelste brillenzaak, of de zoveelste makelaar of de zoveelste kleding keten.
De panden in de binnenstad hebben voldoende mogelijkheden, maar of de huurprijzen goed zijn of dat je goed bevoorraad kan worden.

Bewoner
Bewoner
3 jaren geleden

Na lezing van de analyse moet ik constateren dat, en dan ga ik mee met een vorige reactie, er een beperkte blik is gericht op de binnenstad, net of deze alleen bestaat uit de Oudestraat met winkels, dus dat er nagenoeg geen bewonersinbreng is meegenomen, zie ook de parallelstraten( zie ook reacties). Teleurstelling dus maar mogelijk en hopelijk wordt dat in het vervolg nog hersteld.
Als ervaringsdeskundige, kan ik hier nog wel iets over toevoegen.
Niet via deze weg maar wellicht in een andere setting.

Nog wel even een aantal opmerkingen over uw toekomstaannames:

U laat in uw schema van culturele trekkers de 3 grootste kerken buiten beschouwing.
Waarom? Er worden hier, buiten coronatijd, vele culturele activiteiten georganiseerd,
naast de bouwkundige betekenis van de gebouwen! Dus toch maar toevoegen?

U plant een parkeergarage in op locatie Bovenhaven, lijkt mij niet wenselijk en ook
niet voor de hand liggend omdat er naar wordt gestreefd parkeren buiten centrum!
Bovenhaven behoort mijn inziens nog tot centrumgebied.
Loopafstand vanuit buiten de stadsgracht is max 10 minuten dus vergelijkbaar met
andere steden.

Peter
Peter
3 jaren geleden

Geweldig project en een mooie analyse!

Waar ik kansen zie (en wat mogelijk nog onderbelicht is in de analyse) is het vestigingsklimaat van de stad Kampen voor ondernemers (winkels & horeca). Dus is Kampen onderscheidend genoeg en/of is dit in ieder geval on par met omliggende steden?

 • Is er vanuit citymarketing of pr voldoende ondersteuning.
 • Worden er voldoende events georganiseerd?
 • Is het makkelijk om vergunningen te krijgen voor (bijvoorbeeld) terrassen?
 • Is de bereikbaarheid in orde (bijvoorbeeld parkeerplaatsen)?
 • Worden er voldoende mogelijkheden aan ondernemers geboden om de belangrijkste kenmerken & kwaliteiten van de Hanzestad Kampen uit te nutten? Denk aan de ligging aan de IJssel (strandpaviljoen tot ‘boulevard’ in de stad) of de oude binnenstad?
 • Is er voldoende (financiële?) ondersteuning voor startende winkeliers?
 • Is er ondersteuning om winkeliers te helpen hoe je recreatief winkelbezoek stimuleert. Functioneel winkelen zal vooral online zijn, maar je wil dat mensen bereid zijn moeite te doen om naar de binnenstad te komen. Daar moet je onderscheidend voor zijn.
 • Worden ondernemers beperkt (of juist niet) om business te draaien als daar gezien vraag en aanbod kansen voor zijn (denk aan een zondag of s’-avonds).
 • Zijn er wetten en regelgeving waarin Kampen aan het kortste eind trekt t.o.v. andere steden? Voorbeeld: Op zondag zullen veel Kampenaren geld uitgeven in Zwolle door de openstelling van winkels daar.
 • Etc.
Carin Koopman
3 jaren geleden

De 2 x genoemde Passage = Plantage, neem ik aan?

Citaat: ”Het komende half jaar gaan wij, samen met u, werken aan een toekomstbestendige binnenstad voor Kampen.” Daarbij ook nog de vaststelling dat de binnenstad een grote woonwijk is. Maar geen vertegenwoordiging van bewoners in deze planvorming. Dus voor de bewoners is het weer vanouds ”met u, over u, zonder u”. Zo ’n houding is niet meer van deze tijd.

Graag nog de volgende analyses toevoegen:

 1. het toenemende aantal bewoners van de binnenstad tegenover de toenemende druk van bezoekers/ evenementen
 2. op welke soort toerist wordt eigenlijk ingezet (daarin kunnen keuzes gemaakt worden, die ook weer met punt 1 te maken hebben)
Dick Bonenberg
Dick Bonenberg
3 jaren geleden

Ten eerste complimenten in de uiteenzetting van het te volgen traject. Ik vind met name dat horeca, ook in aantal meer dan aangegeven nog meer aanwezig mag zijn tussen de non food winkels. Ook de foodspeciaalzaken als mede de nieuwe Spar en COOP formules tot 600m kunnen meer meters invullen dan aangegeven. Gemeente moet vooral in het laatste stuk benedenstrooms de horeca saneren en toevoegen in kern winkelgebied b.v in voormalige theologische universiteit .Daar de leegstand oplossen en inrichten met wonen. Tevens kunnen er nog veel 1 en 2 persoons nieuwe appartementen gebouwd en verbouwd worden o.a boven winkels., maar ook op nieuwe inbreidingslocaties met als doel +2000 mensen meer laten wonen in de binnenstad. Bij grote broer Zwolle is lang niet alles beter maar positief is wel dat het slechtste stuk Diezestraat geen leegstand meer is door met name horeca toe te voegen. Ook worden er meer dan 250 app. gebouwd o,a door Robert de Jong in het niet fraaie winkel gebied bij de Broeren kerk en C.A , tevens is hij al redelijk veel ook in Kampen aanwezig in het onroerend goed. m.v.g Dick Bonenberg adviseur ondernemersklankbord retail.