Het uitvoeringsprogramma

Nu de ontwikkelingsstrategie gereed is (waar gaan we heen?), kunnen we aan de slag met het uitvoeringsprogramma (hoe gaan we te werk?). Hierin beschrijven we de acties, maatregelen en middelen die de komende jaren ingezet worden om de binnenstad van Kampen zo aantrekkelijk en toekomstbestendig mogelijk te maken en te houden.

Het uitvoeringsprogramma helpt om de langetermijnvisie uit de ontwikkelingsstrategie om te zetten in concrete acties en maatregelen. Het is daarmee het routeboek voor álle partijen: gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en bewoners.

Daarom vragen wij u (opnieuw) om met ons mee te denken over een haalbaar en gedragen uitvoeringsprogramma, organiseren we enkele werksessies. We moeten het tenslotte samen gaan doen, de komende jaren! Doet u mee?

Aan de slag: werksessies deelgebieden

We organiseren op korte termijn enkele werksessies voor ondernemers, eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden uit de binnenstad van Kampen. De werksessies zijn bedoeld om per deelgebied de strategie verder uit te werken.

De bijeenkomsten vinden (fysiek) plaats in de Bovenkerk en duren circa anderhalf uur. Tijdens elke werksessie zoomen we in op de kansen en knelpunten binnen uw deelgebied. Aan de hand van de ontwikkelstrategie vragen wij u mee te denken over mogelijke vervolgstappen. Welke acties, maatregelen of middelen zijn nodig in de toekomst? Wat verwacht u van de centrumpartners? En wat kunt u zelf doen?

De opbrengst van de werksessies wordt vervolgens door DTNP verwerkt tot een compleet uitvoeringsprogramma. Daarover later meer!

Heeft u de uitnodiging gemist? Geen probleem! U kunt zich nog steeds (tot één dag voor aanvang) per e-mail aanmelden voor de werksessie van het deelgebied waar u gevestigd bent: stuurt u hiervoor uw naam en e-mailadres naar l.hoksbergen@kampenpartners.nl. Graag tevens vermelden voor welk deelgebied u wilt deelnemen (zie kaart en planning hieronder). U ontvangt vervolgens van ons per e-mail een bevestiging.

Maandag 4 oktober      18:30-20:00u – 1. De vijf pleinen
Maandag 4 oktober      20:30-22:00u – 2. De hoofdstraat

Dinsdag 5 oktober        18:30-20:00u – 3. De Geerstraat
Dinsdag 5 oktober        20:30-22:00u – 4. Bij de Bovenkerk 

Woensdag 13 oktober  18:30-20:00u – 5. Het Gildenkwartier
Woensdag 13 oktober  20:30-22:00u – 6. Bij de Buitenkerk