Het uitvoeringsprogramma

Nu de ontwikkelingsstrategie gereed is (waar gaan we heen?), kunnen we aan de slag met het uitvoeringsprogramma (hoe gaan we te werk?). Hierin beschrijven we de acties, maatregelen en middelen die de komende jaren ingezet worden om de binnenstad van Kampen zo aantrekkelijk en toekomstbestendig mogelijk te maken en te houden.

Het uitvoeringsprogramma helpt om de langetermijnvisie uit de ontwikkelingsstrategie om te zetten in concrete acties en maatregelen. Het is daarmee het routeboek voor álle partijen: gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en bewoners.

Waar staan we nu?

Er wordt momenteel (november 2021) hard gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de aanpak transitie en transformatie van de de binnenstad van Kampen. Houd deze pagina in de gaten (of abonneer u op de website!) voor nieuws omtrent de publicatie en het vervolg van het uitvoeringsprogramma.