Het uitvoeringsprogramma

Nadat de ontwikkelingsstrategie gereed was (waar gaan we heen?) zijn we aan de slag met het uitvoeringsprogramma (hoe gaan we te werk?). Hierin beschrijven we de acties, maatregelen en middelen die de komende jaren ingezet worden om de binnenstad van Kampen zo aantrekkelijk en toekomstbestendig mogelijk te maken en te houden.

Het uitvoeringsprogramma helpt om de langetermijnvisie uit de ontwikkelingsstrategie om te zetten in concrete acties en maatregelen. Het is daarmee het routeboek voor álle partijen: gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en bewoners.

Actueel: uitvoeringsprogramma gereed!

Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma zijn in oktober 2021 al enkele werksessies georganiseerd voor ondernemers, eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden uit de binnenstad van Kampen. Tijdens deze werksessies is per deelgebied de strategie verder toegelicht en besproken. Hartelijk dank aan alle deelnemers voor de waardevolle bijdragen en de nuttige discussies! De opbrengst is door DTNP verwerkt tot een compleet uitvoeringsprogramma.