Welkom

Samen werken aan een vitale binnenstad

We zijn allen bekend met de bijzondere binnenstad van Kampen – waar haar rijke geschiedenis nog volop zichtbaar is in de vele oude gebouwen, het stratenpatroon en de kades. Helaas ontkomt ook Kampen niet aan de landelijke trend van leeglopende centrumgebieden. De opgave nu is om de binnenstad van Kampen toekomstbestendig te maken. En daarbij hebben wij ook uw inbreng nodig!

De binnenstad is van iedereen, een centrale plek in de stad waar de functies wonen, werken, winkelen en beleven bij elkaar komen. De binnenstad heeft dan ook veel betrokkenen en belanghebbenden, waaronder ondernemers, (vastgoed)eigenaren, bewoners, burgers en bezoekers. De ambitie gedurende dit project is om bewust te zijn van de bijzondere positie van de binnenstad en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zo veel mogelijk worden meegenomen in het proces.

Stichting Kampen Partners en de gemeente Kampen zetten zich, samen met onder andere ondernemers en vastgoedeigenaren, al enkele jaren in voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad. In 2019 werden hiervoor concrete acties opgesteld, samengevat als ‘het Stadsarrangement’: een agenda van en voor de stad. Als onderdeel hiervan is begin november 2020 het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’ van start gegaan. Adviesbureau DTNP zal hiervoor het komende half jaar de kansen en bedreigingen voor de binnenstad van Kampen op een rijtje zetten, en samen met betrokkenen een ontwikkelstrategie bepalen en een uitvoeringsprogramma opstellen voor de komende jaren.

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de binnenstad van Kampen!

Wij nodigen u uit om via deze website het proces te volgen, reacties te plaatsen en vragen te stellen. Gedurende het project zal deze website openbaar toegankelijk zijn en zal het projectteam u regelmatig over de voortgang van het project berichten.

Wilt u op de hoogte blijven van updates op deze projectsite? Onderaan deze pagina kunt u zich ‘abonneren’. U ontvangt dan een e-mail wanneer er nieuwe informatie is geplaatst.


Heeft u op dit moment al vragen of opmerkingen over het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze binnenstadsmanager Leo Hoksbergen (via 06 – 4628 1800 of mail l.hoksbergen@kampenpartners.nl) of met Peter Rosmulder, projectleider van DTNP (via 024 – 379 2083 of mail rosmulder@dtnp.nl).

Abonneer u op updates