Welkom

Update!
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het principeontwerp voor de Nieuwe Markt!

Samen werken aan een vitale binnenstad

In Kampen wordt hard samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is vorig jaar gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor de uitvoering is DTNP in de arm genomen, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden.

Samen met betrokkenen is een ontwikkelingsstrategie voor de toekomst van het publieksgerichte programma in de binnenstad opgesteld. De gemeenteraad van Kampen heeft dit koersdocument in december 2021 (unaniem) vastgesteld. Hiermee zijn structurele keuzes gemaakt over hoe we leegstand voorkomen en de stad aantrekkelijk houden. Meer informatie hierover vindt u op deze projectpagina.

Nu aan de slag!

Na vaststelling van de ontwikkelingsstrategie is nu ook het uitvoeringsprogramma opgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden concrete projecten en acties aan de ontwikkelingsstrategie gekoppeld.

Aan één van de sleutellocaties uit de ontwikkelingsstrategie wordt op dit moment al gewerkt: de Nieuwe Markt. Met pleingebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden wordt gewerkt aan een principeontwerp voor dit stadsplein.

Hiermee wordt duidelijkheid geboden aan marktondernemers (kan de zaterdagmarkt hier een vaste plek krijgen?) en wordt tegelijkertijd al invulling gegeven aan enkele doelen uit de ontwikkelingsstrategie (versterking van het recreatief karakter, de verblijfskwaliteit en de uitstraling van de binnenstad).

Inmiddels is het proces om te komen tot een nieuw principeontwerp in volle gang. Zo is er onder andere een peiling gehouden waarbij sfeerbeelden voor de toekomstige Nieuwe Markt konden worden geselecteerd. Bekijk de vorderingen omtrent de Nieuwe Markt via onderstaande knop:


Hoe maken we van de Nieuwe Markt een aangenaam en flexibel (markt)plein?

Vastgesteld: ontwikkelingsstrategie transitie & transformatie binnenstad Kampen

In de ontwikkelingsstrategie is voor zes deelgebieden omschreven hoe de binnenstad van Kampen ook de komende jaren sterk en vitaal kan blijven; variërend van ontspannen, genieten en elkaar ontmoeten op de vijf pleinen in de binnenstad tot gezellig winkelen in de Oudestraat bovenstrooms. Belangrijkste doel is een actieve aanpak van de leegstand en meer sfeer en beleving in de binnenstad. Daarbij wordt ingezet op de volgende vier speerpunten:

  • (Grote) projecten aanpakken om ontwikkelingen gericht van de grond te krijgen;
  • Geleidelijke transformatie stimuleren door barrières weg te nemen;
  • Heldere kaders stellen om duidelijkheid te bieden;
  • Uitvoeringsprogramma maken, zodat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren.

Abonneren op de website

Wilt u op de hoogte blijven van updates op deze projectsite? Onderaan deze pagina kunt u zich ‘abonneren’. U ontvangt dan een e-mail wanneer er nieuwe informatie is geplaatst.

Heeft u vragen of opmerkingen over het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze binnenstadsmanager Leo Hoksbergen (via 06 – 4628 1800 of mail l.hoksbergen@kampenpartners.nl) of met Peter Rosmulder, projectleider van DTNP (via 024 – 379 2083 of mail rosmulder@dtnp.nl).

Abonneer u op updates