Welkom

Samen werken aan een vitale binnenstad

In Kampen wordt hard samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is vorig jaar gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor de uitvoering is DTNP in de arm genomen, een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden.

Samen met betrokkenen is het afgelopen half jaar hard gewerkt aan een ontwikkelingsstrategie voor de toekomst van het publieksgerichte programma in de binnenstad. Hierin worden keuzes gemaakt over hoe we een structurele leegstand voorkomen en de stad aantrekkelijk houden. Meer informatie hierover vindt u op deze projectpagina.

Nu: Opstellen uitvoeringsprogramma

In oktober 2021 zijn enkele werksessies georganiseerd voor ondernemers, eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden uit de binnenstad van Kampen. De werksessies waren ervoor bedoeld om per deelgebied de strategie verder uit te werken. Hartelijk dank aan alle deelnemers voor de waardevolle bijdrages en de nuttige discussies! De opbrengst wordt momenteel door DTNP verwerkt tot een compleet uitvoeringsprogramma.

Terugkijken: Presentatie ontwikkelingsstrategie

Op 14 juni is de ontwikkelingsstrategie gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst. Hier werd de strategie uitgelegd en was er de mogelijkheid om achteraf vragen te stellen. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, is de bijeenkomst opgenomen. Deze video vindt u op de ‘download en presentatie’-pagina. Daar kunt u ook het complete document downloaden.

T/m 19 juni had u de mogelijkheid om uw reactie te delen op de ontwikkelingsstrategie. Deze reacties werden meegenomen in het bestuurlijke proces én bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma.
Hartelijk dank voor uw opmerkingen!

Waar gaat de ontwikkelingsstrategie over?

In de ontwikkelingsstrategie is voor zes deelgebieden de aanpak omschreven hoe de binnenstad van Kampen ook de komende jaren sterk en vitaal kan blijven. Variërend van het genieten en elkaar ontmoeten op de vijf pleinen in de binnenstad tot het gezellig winkelen in de Oudestraat bovenstrooms. Met als belangrijk speerpunt hierin een actieve aanpak van de leegstand en meer sfeer en beleving in de binnenstad. Daarbij wordt in een plan van aanpak ingezet op vier onderdelen:

  • (Grote) projecten aanpakken om ontwikkelingen gericht van de grond te krijgen;
  • Geleidelijke transformatie stimuleren door barrieres weg te nemen;
  • Heldere kaders stellen om duidelijkheid te bieden;
  • Uitvoeringsprogramma maken zodat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren.

De volgende stap is dat de concept ontwikkelingsstrategie in de gemeenteraad van Kampen wordt vastgesteld. Daarna wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Voor meer informatie over het proces zie de pagina ‘Aanleiding en proces’.


Abonneren op de website

Wilt u op de hoogte blijven van updates op deze projectsite? Onderaan deze pagina kunt u zich ‘abonneren’. U ontvangt dan een e-mail wanneer er nieuwe informatie is geplaatst.

Heeft u vragen of opmerkingen over het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze binnenstadsmanager Leo Hoksbergen (via 06 – 4628 1800 of mail l.hoksbergen@kampenpartners.nl) of met Peter Rosmulder, projectleider van DTNP (via 024 – 379 2083 of mail rosmulder@dtnp.nl).

Abonneer u op updates