De ontwikkelingsstrategie

Op 16 december 2021 is de Ontwikkelingsstrategie Transitie en Transformatie binnenstad Kampen unaniem vastgesteld door de Kamper gemeenteraad. Dit koersdocument is onderdeel van een tweeluik: deel 1 (de Ontwikkelingsstrategie) bevat de visie op hoofdlijnen. In deel 2 (het Uitvoeringsprogramma) wordt nader invulling gegeven aan de uitvoering van deze strategie.

Samenvatting Ontwikkelingsstrategie
In de toekomst wordt een drieledige aanpak gehanteerd om leegstand structureel tegen te gaan en een toekomstbestendiger (compact en robuust) centrum te realiseren:

  1. Het kernwinkelgebied zal compacter en gevarieerder moeten worden; we bundelen publieksgerichte functies primair in de Oudestraat bovenstrooms (tussen Plantage en Geerstraat).
  2. Daarbuiten wordt ingezet op het stimuleren van alternatieven; doel is (geleidelijkerwijs) een hoogwaardige transformatie te maken naar met name wonen en werken.
  3. Daarnaast zal de binnenstad als geheel zo aantrekkelijk mogelijk moeten zijn voor de recreatieve bezoekers (lokaal, regionaal en nationaal); kansen liggen in meer sfeer en beleving: gastvrij en authentiek!
Doel: de binnenstad als geheel zo aantrekkelijk mogelijk presenteren

In een ruimtelijk-economische visiekaart is de compacte binnenstadsstructuur afgebakend en verder ingekleurd met zes deelgebieden: hiermee wordt gestuurd op de krimp van het (winkel)programma én wordt het onderscheidend vermogen van (de deelgebieden in) de binnenstad vergroot.

Om deze visie gecoördineerd te bereiken is in de ontwikkelingsstrategie een vierledig ‘plan van aanpak’ gepresenteerd, met acties voor álle betrokken partijen:

  • (Grote) projecten aanpakken;
  • Geleidelijke transformatie stimuleren;
  • Heldere kaders stellen;
  • Uitvoeringsprogramma opstellen (volgt binnenkort!)

Download het document of bekijk de informatiebijeenkomst

Hieronder kunt u de online presentatie van de economische ontwikkelingsstrategie en de daaropvolgende vragenronde bekijken.

1 Commentaar
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wouter Berns & Marieken Westerink
Wouter Berns & Marieken Westerink
3 jaren geleden

Complimenten voor DNTP: er is merkbaar goed geluisterd naar de geluiden vanuit de bewoners en gebruikers van de binnenstad. Ondanks de smalle opdracht tot visieontwikkeling op slechts het commerciële- en vastgoeddeel van de binnenstad, ligt er nu een breder idee om Kampen meer “gastvrij, gezellig en toegankelijk” te maken. Er is duidelijk rekening gehouden met de grote publiekstrekkers, de publieksstromen vanaf parkeerplaatsen en havens, en het woongenot van bewoners in Kampens grootste woonwijk. Ik benadruk graag wat tijdens de presentatie door DTNP werd gesteld: wat fijn is voor de bewoners, is fijn voor de bezoekers!

Voor de verdere uitwerking:
Blijf de bewoners en ondernemers betrekken bij het formuleren van de uitvoeringsprogramma’s, en bij de andere visies die hierop van invloed zijn (horecavisie, detailhandelsvisie etc.).
Kijk breder dan alleen normering en regelgeving. Er gebeuren al goede dingen en met verbinding, contact en stimuleren van samenwerking is veel te bereiken. Zorg voor een goede, strategische communicatie waarbij deze visie proactief wordt uitgedragen en stakeholders geactiveerd worden om mee te helpen bouwen aan het verwezenlijken van deze visie.