De ontwikkelingsstrategie

Hieronder kunt u de ontwikkelingsstrategie downloaden en de video van de participatiebijeenkomst van 14 juni jl. terugkijken.

Download het document

De analyse en de voorlopige koers voor de ontwikkelingsstrategie zijn reeds via deze website met u gedeeld. Op basis van de gevoerde gesprekken met betrokkenen en belanghebbenden is de koers op onderdelen bijgesteld. Volledig nieuwe inhoud vindt u in hoofdstuk 4. Hier staan namelijk het plan van aanpak en de vervolgstappen om tot een succesvolle transitie en transformatie van de binnenstad van Kampen te komen.

Leeswijzer:
Analyse = Hoofdstuk 1 t/m 2.2
Koers = Hoofdstuk 2.3 t/m 3.2
Uitwerking deelgebieden = Hoofdstuk 3.3
Plan van aanpak (nieuwe inhoud!) = Hoofdstuk 4

Kijk de informatiebijeenkomst terug

Hieronder kunt u de online presentatie van de economische ontwikkelingsstrategie en de daaropvolgende vragenronde bekijken.

1 Commentaar
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wouter Berns & Marieken Westerink
Wouter Berns & Marieken Westerink
3 maanden geleden

Complimenten voor DNTP: er is merkbaar goed geluisterd naar de geluiden vanuit de bewoners en gebruikers van de binnenstad. Ondanks de smalle opdracht tot visieontwikkeling op slechts het commerciële- en vastgoeddeel van de binnenstad, ligt er nu een breder idee om Kampen meer “gastvrij, gezellig en toegankelijk” te maken. Er is duidelijk rekening gehouden met de grote publiekstrekkers, de publieksstromen vanaf parkeerplaatsen en havens, en het woongenot van bewoners in Kampens grootste woonwijk. Ik benadruk graag wat tijdens de presentatie door DTNP werd gesteld: wat fijn is voor de bewoners, is fijn voor de bezoekers!

Voor de verdere uitwerking:
Blijf de bewoners en ondernemers betrekken bij het formuleren van de uitvoeringsprogramma’s, en bij de andere visies die hierop van invloed zijn (horecavisie, detailhandelsvisie etc.).
Kijk breder dan alleen normering en regelgeving. Er gebeuren al goede dingen en met verbinding, contact en stimuleren van samenwerking is veel te bereiken. Zorg voor een goede, strategische communicatie waarbij deze visie proactief wordt uitgedragen en stakeholders geactiveerd worden om mee te helpen bouwen aan het verwezenlijken van deze visie.