Gespreksronde en fotopeiling

Bureau DTNP helpt de partners in Kampen om samen met alle belanghebbenden te komen tot een breed gedragen principeontwerp voor de Nieuwe Markt. Wat kan en wat willen we waar op het plein? Er zal bijvoorbeeld worden nagedacht over het weghalen van (een deel van) de huidige parkeerplaatsen, zodat er groen, speelruimte en/of bankjes kunnen worden toegevoegd.

Op regelmatige basis vindt hierover overleg plaats met vertegenwoordigers van de warenmarkt en van enkele bedrijven en andere functies aan het plein (werkgroep).

De afgelopen periode is een gespreksronde gevoerd met de diverse direct betrokkenen, is een bewonersavond georganiseerd en is een peiling met referentiebeelden gehouden.

Gespreksronde

Bij het startoverleg met de werkgroep is afgesproken om op zoek te gaan naar het gezamenlijke belang. Hoe maken we samen een mooi plein voor Kampen waar je alle dagen en momenten van de week prettig kan verblijven? Met de werkgroep is besloten om vanuit een ‘blanco canvas’ positief vooruit te kijken. Hierbij worden dus niet al van tevoren varianten of opties uitgesloten. Als de ideeën haalbaar zijn, ook wat betreft de kosten, worden ze meegenomen.

Hoe kan de Nieuwe Markt bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad?

Inmiddels heeft er ook een ambtelijk overleg plaatsgevonden. Met ambtenaren van de verschillende afdelingen van de gemeente zijn de kansen, knelpunten en ideeën besproken. Hoe kunnen we op het plein bijvoorbeeld omgaan met hittestress in de zomer? Het plein is een van de warmste plekken van de gemeente, dus beschutting is welkom. Maar op het plein worden ook evenementen georganiseerd. Met een boom midden op het plein kan er misschien geen podium of feesttent meer geplaatst worden.

In gesprek met de gemeentelijke experts kwamen ook de fietsroutes en fietsenstallingen in de binnenstad aan bod, evenals het historische straat- en gevelbeeld en het onderhoud aan het plein. Hierbij is ook besproken dat het belangrijk is dat het plein voor iedereen toegankelijk is. Het is daarnaast van belang dat het plein een plaats wordt waar je, als bezoeker van Kampen, maar ook als bewoner van de binnenstad, anderen kunt ontmoeten.

Bewonersavond

In de vorm van een digitale ‘klankbordgroep’ is met direct omwonenden gesproken over de Nieuwe Markt. Tijdens deze interactieve sessie gaven zij hun mening over het huidige plein en kwamen zij met ideeën voor de inrichting en het ontwerp van het toekomstige plein. Het was een levendige sessie waarbij duidelijk werd dat de Nieuwe Markt een plein is dat leidt tot veel inspiratie!

Peiling toekomstbeelden

Parallel aan de gespreksronde en de bewonersavond is een peiling gehouden via deze website waarbij belangstellenden konden kiezen uit diverse toekomstbeelden. Deze toekomstbeelden gaven de verschillende sferen weer die mogelijk zijn voor de Nieuwe Markt, variërend van picknick-park, tot speelplein tot parkeerterrein. Er kon tot 20 maart jl. gereageerd worden, wat betekent dat de resultaten inmiddels bekend zijn. Via onderstaande knop kunt u de meest gekozen toekomstbeelden voor de Nieuwe Markt bekijken!

De afgelopen maand kregen belangstellenden middels een digitale peiling de kans om uit 40 referentiebeelden hun favoriete toekomstbeelden voor Nieuwe Markt te kiezen. Ook was er de mogelijkheid om de keuze voor bepaalde beelden toe te lichten. De betrokkenheid onder Kampenaren bij de Nieuwe Markt bleek hoog; de peiling werd circa 100x volledig ingevuld!

Uit alle foto’s werden de onderstaande 10 beelden het vaakst geselecteerd:

Als toelichting bij de keuze voor deze beelden is o.a. het volgende genoemd:

“Ruimte en gezelligheid tussen monumentale panden, een plek voor festiviteiten, maar ook een ontmoetingsplek, een plek om rustig te zittenen te genieten van het mooie Kampen.”

Familieplein. Spelen voor jonge en oud. Beperkte horeca. Open karakter. Anders dan de andere pleinen”

“Ik vind dat de Nieuwe Markt moet blijven zoals deze is. Parkeerplekken zijn noodzakelijk en af en toe een feestje.”

“Het is een prima plein voor de markt! Het zou nog leuker aangekleed kunnen worden met bomen en bankjes. Horeca is er al genoeg op de Plantage , Botermarkt , IJsselkade en Oudestraat.”

“Samenkomen en samen genieten van beleven en aanbod van cultuur en ook gewoon de markt. Daar waar interactie is, het leeft!!”