Koers

Met het afronden van de analyse begint het nadenken over de nieuwe koers voor de binnenstad en de acties en maatregelen die daarbij horen. Enerzijds ligt er een transformatieopgave voor de binnenstad, aangedreven door landelijke trends en bestaande, oplopende leegstand. Anderzijds zijn de ruimtelijke kwaliteiten en de unieke verhalen die de historische Hanzestad biedt belangrijk aanknopingspunten voor het behouden van de aantrekkelijke, hartelijke binnenstad.

Onze koers richt zich dan ook op het benutten van de kwaliteiten van Kampen, om van de binnenstad een compact, compleet centrum te maken met een gevarieerd (recreatief) aanbod.

Bekijkt u liever een filmpje?
Ter voorbereiding op digitale overleggen met belanghebbenden uit de binnenstad hebben wij een presentatie opgenomen. In deze presentatie gaan we uitgebreider in op de koers en geven we ook wat meer achtergronden. Deze digitale gespreksronde heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt de presentatie hieronder bekijken.


De transformatie-opgave

De onvermijdelijke programmatische opgave (minderen van winkels) en de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in Kampen leiden tot twee concrete uitdagingen voor de binnenstad.

Compact, compleet…

Ten eerste zal, ter behoud van een substantieel deel van het recreatief (dagelijks én niet-dagelijks) winkelaanbod, het winkelgebied compacter én gevarieerder moeten worden. Daarbij geldt dat concentratie leidt tot synergie; winkels, maar ook andere publieke functies, profiteren van elkaars nabijheid en elkaars klanten/gasten. Zeker in het bovenstroomse gedeelte van de Oudestraat (tussen Plantage en Geerstraat) zijn ondernemers gebaat bij een zo groot mogelijke passantenstroom. Hiervoor zullen (bijna) álle deuren open moeten staan voor het publiek.

…en comfortabel (aantrekkelijk authentiek)

Ten tweede zullen de ruimtelijke kwaliteit en de unieke verhalen die deze ‘knusse’ Hanzestad biedt (nautisch karakter, kunst, cultuur, geloof, etc.), ingezet moeten worden om de Kamper binnenstad te onderscheiden van haar lokale en regionale concurrenten. Uiteraard blijven de winkels nog altijd belangrijk voor een levendig centrum, maar zonder een goede mix met aanvullende functies, gericht op comfort en beleving, komt de bezoeker niet (meer).

Het centrum moet het in de toekomst meer dan ooit hebben van zowel lokale als ook regionale recreatieve bezoekers. Zij willen continu verzorgd en regelmatig verrast worden. Ondernemers, eigenaren en bewoners zullen, in samenwerking met de gemeente, de geboden service, kwaliteit, sfeer en beleving in de stad hoog moeten houden. De uitdaging hier is om een nieuwe balans te vinden in het multifunctionele centrum.

Sturing nodig

De dubbele transformatie-opgave (compacter én aantrekkelijker) dwingt tot het maken van ruimtelijke keuzes. Er is in de toekomst onvoldoende commercieel (winkel)programma beschikbaar om de gehele bestaande centrumstructuur in de benen te houden. Wanneer er geen regie wordt gevoerd, zal de leegstand overal in het centrum tot negatieve effecten leiden. Het probleem wordt hiermee verder versterkt; een verminderde uitstraling leidt tot sterk teruglopende bezoekersaantallen, wat leidt tot verminderde investeringen, enzovoort.

Dit betekent dat er een lastige keuze gemaakt moet worden: waar blijven de deuren open voor het publiek? En waar niet? Hierbij is het belangrijk strategisch naar de ruimtelijke kwaliteiten, kansen en knelpunten te kijken: in welke deelgebieden kan (weer) een goed vestigingsklimaat ontstaan? En: welke locaties zijn kansrijk om op termijn een andere (ondersteunende) centrumfunctie te vervullen?

Eerste stap: waar zitten de publieke functies?

De afbakening van een publieksgericht gebied is de eerste stap op weg naar een toekomstbestendige binnenstad. In de basis concentreert het publieksgerichte gebied in de binnenstad van Kampen zich in de toekomst rond de vijf pleinen en het bovenstroomse gedeelte van de Oudestraat, tot en met de Geerstraat (kaart A). Hier moet alles op alles worden gezet om een goed ondernemers- en investeringsklimaat in de benen te houden.

(A) publiekshart

(B) aanloopstraten

(C) transformatiegebied

De Geerstraat en de Oudestraat benedenstrooms functioneren daarbij als onderscheidende (en aanvullende) aanloopstraten met een eigen identiteit. Hier kan een mix ontstaan tussen niet-publieksfuncties (zoals wonen en/of werken) en niet-alledaagse, diverse en verassende ondernemers en ondernemingen (kaart B). Het grootste deel van de transformatieopgave concentreert zich dus in het Gildekwartier en aan het noord- en zuideinde van de Oudestraat (kaart C): hier liggen de beste kansen om tegelijkertijd de neerwaartse spiraal door toenemende leegstand te stoppen én een positieve impuls te geven aan de ‘doorstart’ van de binnenstad.

Tweede stap: verdere inkleuring van de binnenstad

De hoofdlijn van deze koers is de concentratie van publieke functies in een compact publieksgericht gebied. Daarbinnen kunnen vervolgens de nodige ‘accenten’ worden aangebracht, zodat er per deelgebied een verassende mix aan functies ontstaat. Ook in de gebieden aan de rand van en net buiten het publiekshart ligt een opgave om de toekomstige functie verder in te kleuren. Hoe houden we het centrum aantrekkelijk als woonwijk? Welke kansen liggen er voor woon/werk-locaties (bijv. ateliers?). Op basis van de analyse hebben wij een eerste visualisatie gemaakt van de kwaliteiten die we in de binnenstad van Kampen zouden willen terugzien.

Vanuit deze eerste denkrichting is de volgende stap het uitwerken van de koers en de deelgebieden en het opstellen van een concrete ontwikkelstrategie. Daarbij zullen een aantal sleutelprojecten worden benoemd, om zo de transitie en transformatie op gang te brengen. Het doel is daarbij het behouden van een vitale en aantrekkelijke binnenstad, ook in de toekomst.

Ook tijdens deze vervolgstappen, zorgen wij voor een brede afstemming met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. We nodigen daarbij belanghebbenden met een concreet initiatief voor verbetering van de binnenstad, graag uit om één op één verder te praten over wat hiervoor nodig is. Dit helpt ons om de ontwikkelstrategie nog beter en realistischer te maken.

Hoe kijkt u naar deze koers?

Opmerkingen of vragen zijn altijd welkom. Via onderstaande knop komt u op onze Contactpagina.

Wij horen het graag van u!

2 Commentaren
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Cilia de Jong
Cilia de Jong
2 jaren geleden

Naar aanleiding van de participatiebijeenkomst die gehouden is op 14 juni over de ontwikkelingsstrategie Binnenstad Kampen wil ik hier graag een opmerking plaatsen.
Ik ben erg blij dat er goed gesproken en geluisterd is naar alle belanghebbenden. Wat bij mij vooral blijft hangen is de uitdaging om de bereikbaarheid van de binnenstad te behouden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad, en om naar de binnenstad te komen, te vergroten.
Bereikbaarheid voor ondernemers en bewoners heeft een andere lading en stelt andere eisen aan parkeren dan bereikbaarheid voor dagjesmensen, bezoekers en toeristen.
Als we voor deze uitdaging een goede oplossing kunnen vinden dan kunnen we volgens mij pas starten met al die mooie plannen voor de pleinen, de Hoofdstraat etc. Ik zou heel graag mijn ideeën hierover willen delen of deze uitdaging met een groep belanghebbenden willen bespreken om te komen tot een of meerdere goede en haalbare oplossing.

F B
F B
3 jaren geleden

Interessant artikel van Tracy Metz over de winkelstraat in de toekomst. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/19/weg-met-de-winkelstraat-a4036450