Archief

In onderstaand schema ziet u het proces in hoofdlijnen, zoals dat is doorlopen. Voor meer informatie over de totstandkoming van het project en de processtappen, zie de pagina ‘Aanleiding’. Op de pagina ‘analyse’ vindt u de belangrijkste feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen en uitdagingen, zoals die aan het begin van het proces (voorjaar 2021) geformuleerd zijn. Via de knop ‘strategie’ komt u op de pagina waar de complete ontwikkelingsstrategie te downloaden is. Hier vindt u ook een presentatie van de strategie door de adviseurs van DTNP. Via de knop ‘uitvoering’ komt u bij het uitvoeringsprogramma(volgt binnenkort).